เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึก รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องชาวตำบลหนองหารร่วมกราบขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดย ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับ

พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ "ร่วมใจต้านภัย Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลหนองหาร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และนายอนุชา ทาแท้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นำเสนอรายงานภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนพิเศษ ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

น้ำใจท้องถิ่น สู้ภัยโควิด -๑๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ อำเภอสันทราย ร่วมกิจ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเทคโนโลยีเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ชนิดลดควัน ทำเตาเผาขยะ ขนาด 200 ลิตร และการสาธิตการเผาถ่านพร้อมทำถ่านอัดแท่ง

เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหแม่แฝก และเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 63

การประชุม สปสช. ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๑ เครื่อง และ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา จำนวน ๑ เครื่อง

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กลุ่มผ้าใยบัว ร่วมตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มประดิษฐ์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกตรวจพื้นที่การก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร เชื่อมเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากการประสานโครงการฯ ผ่าน ท่าน สจ.สุพ

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโอเวอร์เลย์แบบแอลฟัลคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากการประสานโครงการฯ ผ่าน ท่าน สจ.สุพล ณ วิชัย

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมทำบุญครบรอบวันเกิด เจ้าทิพวันกฤดากร ณ เชียงใหม่ (๑๓๗ ปี) ณ อนุสาวรีย์เจ้าทิพวันกฤดากร

งานบริการสาธารณะ ไฟกิ่งส่องสว่างถนนสายหลังสวนนงนุช(ม.10เกษตรใหม่)

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมเวทีขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันทราย บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยบริหารศาสตร์กับที่ว่าการอำเภอสันทราย

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้หลักสูตร "การทำแหนม" ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนองหาร ให้ความช่วยเหลือประชาชน ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสันทราย ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษา ชม ๘ ห้วยส้ม เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลหนองหาร และเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ประธานในพิธี และท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นา

เทศบาลตำบลหนองหารเทศบาลตำบลหนองหาร โดยท่านนายกสุพิศ เถียรทิม ได้ขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากปลาตายในท่อระบายน้ำ ซอย9/7 บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ สิบเอกอุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันฯตำบลหนองหาร และนายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มอบกระเบื้องและแผ่นครอบกระเบื้องให้แก่ นาย อนุลม คำภิรานนท์ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี จำนวน ๓๐ ลิตร

วันที่ห้า การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายปฎิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว หมู่ที่ 13

วันที่สี่ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งานสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมให้บริการ เช้าวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร และนายอนุชา ทาแท้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์ เข้าดำเนินการก่อสร้าง เช้าวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์ นายช่างโยธา ประสานการเข้าพื้นที่จากบริษัทแม่ริมก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน

วันที่สาม การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นางวรรณี เบรเรตัน เลขานุการนายกฯ นายปฎิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ร่ว

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ขอขอบคุณ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร ให้ความช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายปฎิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เตาไห

เทศบาลตำบลหนองหาร กำหนดการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

น้ำใจท้องถิ่น สู้ภัย (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลหนองหารจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่่อดำเนินการแจกจ่ายให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ท่านณรงค์ศักดิ์ ดวงรัตน์ รองประธานสภาเทศบาล และ ท่านจันทร์แก้ว ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหนองหาร เขต ๒ ได้รับประสานการเข้าพื้นที่จากบริษัทแม่ริมก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน

เทศบาลตำบลหนองหาร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว “สู้ภัยโควิค-19” นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าพนักงาน จัดโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการจัดการทำหน้ากากอนามัย แบบผ้า ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)