เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ คุณโน้ท คุณขวัญ (จรรยาพาณิชย์ เจดีย์แม่ครัว) พร้อมด้วยคณะ  #นายกสุพิศ เถียรทิม คุณหมอบันเทิง นามกร พร้อมครอบครัวกราบขอบคุณ 

23 กันยายน 2564

นายก สุพิศ เถียรทีม พร้อมสมาชิกเทศบาลนำทีมงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมด้วยคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย ผุ้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสืบสวนโรคเเชิงรุกแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหาร ที่เสี่ยงในหมู่ที่ 13 และหมู่ 1 นอกจากนี้ ก็ตรวจ ตำรวจ ตชด. 33 ที่อยู่ในพื้นที

21 กันยายน 2564

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย(ไฟใหม้บ้าน) นางบรรเทิง นามกร บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ***ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ เสื้อผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

21 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดับเพลิง เหตุเพลิงใหม้ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

20 กันยายน 2564

พิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน รับมอบโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ **ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเ

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหารขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับไว้บริการให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้ถูกกักกัน ณ สถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย นั้น **เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้มอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในเข

20 กันยายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ และชมรมกำนันผู้ใหญ่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๕๐ ชุด

18 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น 2

17 กันยายน 2564

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 52 ชุด เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจหาไวรัสหรือส่วนของไวรัสในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น นั้น เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับชุดตรวจ ATK เรี

15 กันยายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเงินทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 5 ราย จำนวนรายละ 800 บ

13 กันยายน 2564

วันนี้เวลา 09.00 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 9/2564

10 กันยายน 2564

วันนี้ เวลา 14.30 น. ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกสำรวจถนน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ และ หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เพื่อขอประกาศภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่

9 กันยายน 2564

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (Covid -19 )ประจำเดือน

8 กันยายน 2564

วันที่ 8 กย. 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

8 กันยายน 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำชับผู้ดูแลตลาดหนองหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

3 กันยายน 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม เทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรค (Surgical Mask) รวมจำนวน 2,500 ชิ้น และทรายเคลือบสารเคมีทีมีฟอส (ทรายอะเบท) จำนวน 1,500 ซ

30 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

30 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

26 สิงหาคม 2564

งานสวัสดิการสังคม นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร รองนายกโชคชัย อินยา สท.กฤษณะ ปารมี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก พม.จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

24 สิงหาคม 2564

งานทำถนน คสล.หมู่ที่10 บ้านเกษตรใหม่ ป้อกยายบัว

23 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ทุกหมู่บ้าน

23 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

20 สิงหาคม 2564

นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร

13 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

11 สิงหาคม 2564

วันที่ 2 สค. 2564 เวลาประมาณ 15.15 น. โชคชัย อินยา รองนายกฯและเจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การร้องเรียนกรณีข้างบ้านส่งเสียงดังก่อให้เกิดคว

3 สิงหาคม 2564

นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ​​​​​​​การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร

29 กรกฎาคม 2564

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ วัดป่าปทุมสิราวาส หมู่ ๑๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

23 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 กรกฎาคม 2564

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร นำโดย นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ "กลุ่มรักหนองหาร" นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และ นายนภา สุทธาวาสน์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาเทศบาลต

6 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จากร้านปริศนา การค้า ในหมู่บ้านเอื้ออาทร โดยได้รับการประสานโดย อสม.วิภาวรรณ สุภาพพันธ์ (พี่ตุ๊กตา) และท่านรองโชคชัย อินยา โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นางสุพิศ เถียรทิม ได้ม

2 กรกฎาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหารชั้น ๒

29 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และถวายเครื่องสักการะเจ้าทิพวัน กฤดากร

21 มิถุนายน 2564

โครงการควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง)

24 มิถุนายน 2564

กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

24 มิถุนายน 2564

กิจกรรมนันทนาการ และอบรมทำสบู่เหลวสมุนไพร

24 มิถุนายน 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำทีม แถลงนโยบายต่อประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหาร

16 มิถุนายน 2564

กิจกรรมงานวันลอยกระทง ร่วมกับธุดงคสถานล้านนา

24 มิถุนายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหารชั้น ๒

16 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์)

24 มิถุนายน 2564