เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงตลาดหนองหาร เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 22 เมษายน 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการผลิตและจำหน่ายสบู่ ของบริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่    กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง การตรวจสภาพอากาศบริเวณห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อเทศบัญญัติตำบลหนองหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ณ กิจการน้ำดื่มเดอะวัน

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัทธนชัย (บ.ฤทธิ์พยัคจำกัด เดิม)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (กู้ชีพ-ทิพวัน) รับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ฯ ส่งโรงพยาบาลสนาม และลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฝอยละอองสารเคมี เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหาสุนัขส่งเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ม.10

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีเหตุร้องทุกข์เดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง เสียงดังจากการเลื้ยงสุนัขจำนวนมากและกลิ่นเหม็นจากการล้างคอกและมูลสุนัข

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตำบลหนองหาร โดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารมอบสีทาบ้าน TOA สีครีม จำนวน 18 ลิตร สำหรับก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนของนางมาลี เกษมสันต์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร เชื่อมแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารและสถานที่เกิดเหตุฯ ณ ศิริลักษณ์รีสอร์ท

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายก เทศมนตรีตำบลหนองหารพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินสมทบในการสร้างบ้าน โครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง ร้องทุกข์เหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร 

ทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๔ นำโดย ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาติประกอบกิจการ

พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 คณะผู้บริหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่

เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลหนองหารตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาติดต่อสถานที่ราชการ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนจากประชาชน หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ปิงออกซิเจน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มาเยี่ยมชมและพูดคุย ระบบการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหนองหาร (กู้ชีพทิพวัน) และอาสาสมัครกู้ชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในวันที่ 21

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวแทนมอบเจลอนามัยล้างมือ เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลสันทราย มาให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสม หลังตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2563

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่พ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก

พิธีเปิดใช้ถนนเส้นทางบ้านดอยน้อยพัฒนาและพิธีเปิดใช้ระบบน้ำประปา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าตรวจเยี่ยมการขุดเจาะบ่อบาดาล

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่ที่ 13

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ต้อนรับคณะเทศบาลจากตำบลสันพระเนตร