เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมอาสาพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมถนนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนม์พรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้า

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมอาสาพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมถนนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนม์พรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้า

รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกฯและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาชนชาวตำบลหนองหารขอกราบขอบคุณ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน ท่านส.จ.สุพล ณ วิชัย ส.อบ.จ.เชียงใหม่ อำเภอสันทราย เขต2 ผู้ประสานงาน และสำนักการช่าง โดย นายกสุพิศ เถียรทิม ผู้เสนอโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว) วันที่ ๒๒-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒

พิธีบวงสรวงถวายพานพุ่มสักการะ ๑๓๖ ปี ชาตกาล เจ้าทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา ตจ. (ณ เชียงใหม่) ณ วัดทิพวนาราม (หนองหาร) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร , กำนันเจริญ คำปินใจ , พ่อหลวงใจยา วงค์หาร , ผู้ช่วยสุรพงษ์ สะแกทอง ตรวจเยี่ยมทีมงานเจาะน้ำบาดาลที่หมู่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหาร

เทศบาลตำบลหนองหารจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน (รอบบ่อปลา) หมู่ ๑๓ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสืบสารวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

ร่วมแข่งเปตองทีมผสม “วันเทศบาล” ณ. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในนามชมรมอปท. อำเภอสันทราย ไ้ด้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลหนองหาร

พิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสันทรายและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 นำโดยท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองหาร

เจ้าหน้าที่ พนักงานและลููกจ้าง ท.ต หนองหารร่วมสระเกล้าดำหัวท่านนายยก สุพิศ เถียรทิม ท่านรองพุฒ อุทาเลิศ ท่านรองทินน์ สมณะ และท่านปลัด วีระชัย กระต่ายทอง

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ (เทศบาลตำบลหนองหาร) วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒