เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

2 มกราคม 2563 นายกสุพิศ เถียรทิม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ท่านผอ.ทัศนียา ไชยสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) พร้อมคณะ วันนี้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 พรที่ทุกท่านมอบให้ นายก

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์ -การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๓ -ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน เทศ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ ของ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมส่งบุคลากรนักวิชาการสาธารณสุข โอยย้ายไปดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมมอบหมายภารกิจการบริหารจัดการแก้ไขหมอกควันและไฟป่า เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ร่วมมอบของรางวัล “ในการออกร้านมัจฉากาชาด” ในงานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

พี่น้องชาวตำบลหนองหารร่วมกราบขอบพระคุณ ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณโครงการฯถนนโอเวอร์เล กว้าง5.50เมตรยาว200เมตรในหมู่ที่8.บ้านวิเวก ประสานโครงการโดยท่าน สจ.สุพล ณ วิชัย ท่าน นายก สุพิศ เถียรทิม ผู้บริ

ท่านรองรักษ์ บุญศิริ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน นายกสุพิศ เถียรทิม ร่วมพิธีปฎิบัติธรรมจุดประทีปปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา ณ ธุดงคสถานล้านนา บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสัน

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักโค้นกีดขวางถนนเนื่องจากลมพายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร

วันพุธ 30 ตุลาคม 2562 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย โดยมีนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย พร้อมท่านนายกในพื้นที่อำเภอสันทราย เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน

28 ตุลาคม 62 นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมรับเสด็จและรับเข็มพระราชทานที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชก

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมการเปิดอาคารเรียน (หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร(งานการศึกษา) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย วันอังคารที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านนายกสุพิศ เถียรทิม ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกสุพิศ เถียรทิม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีทำบุญสืบชะตา และแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการพ่อเมืองสันทราย นายอดุลย์ ฮวกนิล และ นางกิติยา ฮวกนิล วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย

ธรรมะสัญจร อำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๒ ประธานในพิธี ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดวิเวกวนาราม หมู่ ๘ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย....ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหว

ประชาชนตำบลหนองหาร ขอกราบขอบคุณ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน โอเวอร์เลย์ บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ข้างสวนนงนุช กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร งบประมาณ 1,779,000 บาท ขอบคุณท่านสจ. สุพล ณ วิชัย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองห

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานสาธารณสุข วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน จัดโครงการอบรม และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเมรุ รั้วกำแพงและสิ่งก่อสร้างในฌาปนกิจสถานบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากท่าน สจ.สุพล ณ วิชัย มาเป็นประธานพิธีในครั้งนี้ โดยได้รับงบ

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วม โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซัมที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิเวก ม.8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหารจัดโครงการปลูกจิตสำนึก รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมอาสาพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมถนนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนม์พรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้า

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรมอาสาพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมถนนเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนม์พรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้า

รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกฯและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาชนชาวตำบลหนองหารขอกราบขอบคุณ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน ท่านส.จ.สุพล ณ วิชัย ส.อบ.จ.เชียงใหม่ อำเภอสันทราย เขต2 ผู้ประสานงาน และสำนักการช่าง โดย นายกสุพิศ เถียรทิม ผู้เสนอโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว) วันที่ ๒๒-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒

พิธีบวงสรวงถวายพานพุ่มสักการะ ๑๓๖ ปี ชาตกาล เจ้าทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา ตจ. (ณ เชียงใหม่) ณ วัดทิพวนาราม (หนองหาร) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร , กำนันเจริญ คำปินใจ , พ่อหลวงใจยา วงค์หาร , ผู้ช่วยสุรพงษ์ สะแกทอง ตรวจเยี่ยมทีมงานเจาะน้ำบาดาลที่หมู่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหาร