เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ITAรายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส่ของ อปท. ITA
ของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามเอกสาร