เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมรดน้ำขอพรดำหัวผู้สูงอายุ , การประกว

เทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมรดน้ำขอพรดำหัวผู้สูงอายุ , การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี , การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยวิทยาการจากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร