เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และสิบเอกอุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และสิบเอกอุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ จุดตรวจบูรณาการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย