เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริจตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 542

การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเทศบาล​ ตำบลหนองหาร​(กีฬาเปตองต้านยาเสพติด)​

4 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร (กีฬาเปตองต้านยาเสพติด) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 เมษายน 2567 ณ ลานริมคลองชลประทาน ซอย 8 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค

28 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมรดน้ำขอพรดำหัวผู้สูงอายุ , การประกว

23 พฤษภาคม 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหนองหาร ณ บริเวณหน้าหม

23 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และสิบเอกอุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ

23 เมษายน 2567

ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำครับ สนับสนุนโครงการโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ 8 บ้านวิเวก

23 เมษายน 2567

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำออกไปดับไฟไหม้หญ้าแห้งที่ไร่ประพัฒน์ หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา และหมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่

19 เมษายน 2567

นายกสุพิศ เถียรทิม สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ ตชด.33 สารวัตร ผู้กอง น้อง ๆ ตชด. พ่อหลวงใจยา วงศ์หาญ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา

10 เมษายน 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work shop) ทำข้อบังคับร่างกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านหนองหาร โดยมีนายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมสมาชิกสภาฯเขต 1 กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และตั

9 เมษายน 2567

ทศบาลตำบลหนองหารจัด work shop การทำร่างข้อบังคับกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านวิเวก(หมู่บ้านนำร่อง) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ(สถานที่จริง) ม.8 ต.หนองหาร โดยมี นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับหมู

5 เมษายน 2567

ประชุมคณะทำงานเพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์)

3 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

218

0

30 พฤศจิกายน 542

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร