เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายกสุพิศ เถียรทิม ได้มอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็ก มอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม ใบงานเสริมทักษะ (On-Hand) ในช่วงปิดเรียนเนื่องจากสถานะการณ์โรคโควิด-19 และการติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยศพด.

4 พฤศจิกายน 2564

งานสวัสดิการสังคม นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ยายคำปัน วิชัยศรี ผู้พิการทางการเห็น บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7

5 พฤศจิกายน 2564

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ โครงการชุมชนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอ

27 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

26 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ล้างทำความสะอาด ฌาปนสถาน บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

24 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการตามการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองคนละ 2,000 บาท โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด

21 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พนักงานเทศบาล ปรับพื้นที่บริเวณทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

20 ตุลาคม 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับรางวัลจ้าว

20 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม Zarim street ที่มาช่วยวาดภาพเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์ฯ

8 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ นายศรัณย์ ใจคำ ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอยน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร

8 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ คุณโน้ท คุณขวัญ (จรรยาพาณิชย์ เจดีย์แม่ครัว) พร้อมด้วยคณะ  #นายกสุพิศ เถียรทิม คุณหมอบันเทิง นามกร พร้อมครอบครัวกราบขอบคุณ 

23 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

278

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ