เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

เทศบาลตำบลหนองหารจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น ๒

18 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหา

17 สิงหาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม 2566

ลงพื้นที่สำรวจโครงการ"เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

5 กรกฎาคม 2566

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพณ

5 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร

23 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองหาร

21 มิถุนายน 2566

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) จำนวน ๘ ทุนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๖ ทุนการศึกษา จากกองทุนเจ้าหญิ

20 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

31 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

623

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร