เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมลูกระนาดถนน หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังห

1 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร

1 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรม big cleaning ที่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร

24 กุมภาพันธ์ 2566

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหาร . สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ , อาสาดับไฟป่าไทยใหญ่ , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม. 33 (ห้วยส้ม) , ประชาชนจิตอาสา จำนวน 78 นาย ร่วมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทรายพื้นที่บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

20 กุมภาพันธ์ 2566

กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหารไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม

21 กุมภาพันธ์ 2566

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหาร . สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาสาชุดพญาอินทรีย์ , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม. 33 (ห้วยส้ม) , ประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 นาย ร่วมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทรายพื้นที่เขตติดต่อระหว่างบ้านเกษต

14 กุมภาพันธ์ 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ หนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่

2 กุมภาพันธ์ 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๑,๗,๘ ตำบลหนองหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่างปลอด

31 มกราคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จั

25 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้อำนวยความสะดวกรถดูดสิ่งปฏิกูลโคลนเลน หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

25 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

469

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ