เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ เทพวงศ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร และทางลงไหล่ทางบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ***ถือเป

26 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันท

22 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เ

22 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมการคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประเมินโรงเรียนศรีสังวาล เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

17 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดทิพวนาราม (วัดหนองหาร) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายองค์กฐิน ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ พระครูจิตต ภัทราภรณ

18 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

16 พฤศจิกายน 2564

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พม.จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ม.7 บ้านหนองหาร(ท่าโป่ง)

15 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ออกพื้นที่บริการประชาชน หมู่ 7 บ้านหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บขยะ ประจำปี 2565 ****บริการคืองานของเรา บริการประชาชนด้วยหัวใจ เทศบาล

11 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดที่พักสงฆ์ปทุมสิราวาส-สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดฝุ่นละออง

10 พฤศจิกายน 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร มาตรวจดูโครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ซอยประปาและซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ เทพวงศ์ เพื่อความปลอดภัยและการสัญไปมาของประชาชนในพื้นที่และข้างเคียงจ้าว

10 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ออกพื้นที่บริการประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บขยะ ประจำปี 2565 ****บริการคืองานของเรา บริการประชาชนด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลหนองหาร***

9 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

305

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ