เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม 2566

ลงพื้นที่สำรวจโครงการ"เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

5 กรกฎาคม 2566

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพณ

5 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร

23 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองหาร

21 มิถุนายน 2566

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) จำนวน ๘ ทุนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๖ ทุนการศึกษา จากกองทุนเจ้าหญิ

20 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

31 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประชุมร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ๒๕๖๖-๒๕๘๕

31 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

515

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร