เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ คุณโน้ท คุณขวัญ (จรรยาพาณิชย์ เจดีย์แม่ครัว) พร้อมด้วยคณะ  #นายกสุพิศ เถียรทิม คุณหมอบันเทิง นามกร พร้อมครอบครัวกราบขอบคุณ 

23 กันยายน 2564

นายก สุพิศ เถียรทีม พร้อมสมาชิกเทศบาลนำทีมงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมด้วยคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย ผุ้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสืบสวนโรคเเชิงรุกแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหาร ที่เสี่ยงในหมู่ที่ 13 และหมู่ 1 นอกจากนี้ ก็ตรวจ ตำรวจ ตชด. 33 ที่อยู่ในพื้นที

21 กันยายน 2564

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย(ไฟใหม้บ้าน) นางบรรเทิง นามกร บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ***ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ เสื้อผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

21 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดับเพลิง เหตุเพลิงใหม้ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

20 กันยายน 2564

พิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน รับมอบโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ **ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเ

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหารขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับไว้บริการให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้ถูกกักกัน ณ สถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย นั้น **เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้มอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในเข

20 กันยายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ และชมรมกำนันผู้ใหญ่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๕๐ ชุด

18 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น 2

17 กันยายน 2564

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 52 ชุด เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจหาไวรัสหรือส่วนของไวรัสในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น นั้น เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับชุดตรวจ ATK เรี

15 กันยายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเงินทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 5 ราย จำนวนรายละ 800 บ

13 กันยายน 2564

วันนี้เวลา 09.00 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 9/2564

10 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

254

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ