เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

ให้ความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นลงมาทับหลังคา บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร

6 กรกฎาคม 2565

จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

6 กรกฎาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงให

5 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

5 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4 กรกฎาคม 2565

ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๕ โดยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางนงนุช แสงป้อ

8 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล จัดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

29 กรกฎาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ "ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตร ระยะที่ 2" หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 2

29 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอ

28 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางอัญชลี พิมพิสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา

26 มิถุนายน 2565

นายก สุพิศ เถียรทิม นายกเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้นายทินน์ สมณะ รองนายก(หัวหน้ากองช่างเทศบาลต.หนองหาร )นำ สท.ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลต.หนองหาร พร้อมรถกระเช้า รถหกล้อ ออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสันทราย ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ที่ขึ้นเบียดสายไฟ :ที่

20 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

21 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

413

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ