เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมล



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

15 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

14 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี นายภานุวัฒน์ ศิริพันธ์ นางสาวจันทร์หอม คอทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้อง หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาท

9 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบี

12 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายโชคชัย อินยา พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณี เบเรตัน สมาสิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒ เจ้าหน้าที่กองช่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจส

3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และนางสาวทัศนีย์ แก้วยัง ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

2 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหาร มอบหมายให้นายทิน สมณะ รองนายกฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ที่วาการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อย

1 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ทม.แม่โจ้

28 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวั

25 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จ

25 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

339

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ