เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร

6 มีนาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร

29 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้สัญจรไปหมู่ที่ 1 ณ อาคารสำนักงานบ้านเอื้ออาทรแม่เตาไห โ

21 กุมภาพันธ์ 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พันตำรวจโทนิรันดร์ ไชยรัตน์ รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 33 นายศรัญญ์ ใจคำ ส.อบจ.เชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และคุณสิริสุภา โตแสงชัย

20 กุมภาพันธ์ 2567

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ณ ที่ตั้งหน่วยงาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ในพื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2567

งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-x-ray เพื่อติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดนการลงพื้นที่ในตำบลหนองหาร

12 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำหนองหาร บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

31 มกราคม 2567

ร่วมกันออกพื้นที่ พ่นหมอกควันปัองกันยุงลาย ไข้เลือดออก

23 พฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนระวังการจมน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยล

22 พฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่แจกถังพร้อมขุดหลุมทำถังขยะเปียก บ้านวิเวก หมู่ที่ 8

21 พฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ แจกถังพร้อมบริการขุดหลุมถังขยะเปียกพื้นที่ส่วนกลาง และบ้านประชาชน บ้านแม่เตาไห (เอื้ออาทร) หมู่ที่ 1

21 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร