เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และถวายเครื่องสักการะเจ้าทิพวัน กฤดากร

โครงการควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง)

กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

กิจกรรมนันทนาการ และอบรมทำสบู่เหลวสมุนไพร

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำทีม แถลงนโยบายต่อประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหาร

กิจกรรมงานวันลอยกระทง ร่วมกับธุดงคสถานล้านนา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหารชั้น ๒

โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์)

โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายการเป็นผู้นำที่ดี การศึกษาดูงานเพื่อการบริหารและการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของเด็กเล็ก วันที่ 11 มิย. 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครองและ อสม. หมู่ 13 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ฯ วันที่ 11 มิย. 2564 เวลา 09.3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

220

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร


พยากรณ์อากาศ