เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของ
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566