เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work shop) ทำข้อบังคับร่างกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านหนองหาร โดยมีนายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมสมาชิกสภาฯเขต 1 กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และตั

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work shop) ทำข้อบังคับร่างกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านหนองหาร โดยมีนายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมสมาชิกสภาฯเขต 1 กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทิพวนาราม ซึ่งในที่ประชุมมีความสนใจที่จะพัฒนาแต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยจะมีการปรึกษาหาแนวทางภายในหมู่บ้านก่อน ทั้งนี้ ทางเทศบาลได้มีแผนจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในส่วนที่หมู่บ้านมีความพร้อมไปก่อนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป