เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองหาร รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนักพัฒนาชุมชน

4 ตุลาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

30 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

30 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นผิว ถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

30 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

28 กันยายน 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

16 ตุลาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนน หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร และหมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร

22 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร

20 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร

16 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร และ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

15 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

13 กันยายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ออกให้ความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่น บริเวณวัดวิเวกวนาราม หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลห

12 กันยายน 2565

ให้ความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นลงมาทับหลังคา บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร

6 กรกฎาคม 2565

จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

6 กรกฎาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงให

5 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

5 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4 กรกฎาคม 2565

ตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๕ โดยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางนงนุช แสงป้อ

8 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล จัดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

29 กรกฎาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ "ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางเกษตร ระยะที่ 2" หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 2

29 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอ

28 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางอัญชลี พิมพิสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา

26 มิถุนายน 2565

นายก สุพิศ เถียรทิม นายกเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้นายทินน์ สมณะ รองนายก(หัวหน้ากองช่างเทศบาลต.หนองหาร )นำ สท.ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลต.หนองหาร พร้อมรถกระเช้า รถหกล้อ ออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสันทราย ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ที่ขึ้นเบียดสายไฟ :ที่

20 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

21 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันทราย (ศป.ปส.สันทราย)ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2565

กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่

28 มิถุนายน 2565

การถนอมอาหารด้วยการตากในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

13 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

30 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2564

10 ธันวาคม 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

20 กันยายน 2564

นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประเมินผลการทำงานของนายณรงค์ มะโนใจ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร กับหน่วยงานอำเภอสันทราย

23 กันยายน 2564

ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูประไพศรี และ คุณครูวนิดา โรงเรียนบ้านหนองหาร 

30 กันยายน 2564

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นางลินจง ไชยระวัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

30 กันยายน 2564

อบรมหให้ความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

6 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ

6 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชน

6 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมการฝึกอบรมทำอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

6 มิถุนายน 2565

การอบรมทำแหนมหมุก่อด้วยใบตอง

6 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ปรับปรุงไหล่ทาง เมื่อเกิดพายุน้ำท่

20 พฤษภาคม 2565