เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 
                    เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ที่พักสงฆ์ป่าปทุมวันสิราวาส (สาขาวัดป่าดาราภิรมย์) หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่