เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมการคัดเลือกนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

18 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประเมินโรงเรียนศรีสังวาล เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

17 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดทิพวนาราม (วัดหนองหาร) วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายองค์กฐิน ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ พระครูจิตต ภัทราภรณ

18 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

16 พฤศจิกายน 2564

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พม.จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ม.7 บ้านหนองหาร(ท่าโป่ง)

15 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ออกพื้นที่บริการประชาชน หมู่ 7 บ้านหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บขยะ ประจำปี 2565 ****บริการคืองานของเรา บริการประชาชนด้วยหัวใจ เทศบาล

11 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดที่พักสงฆ์ปทุมสิราวาส-สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดฝุ่นละออง

10 พฤศจิกายน 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร มาตรวจดูโครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ซอยประปาและซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ เทพวงศ์ เพื่อความปลอดภัยและการสัญไปมาของประชาชนในพื้นที่และข้างเคียงจ้าว

10 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ออกพื้นที่บริการประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บขยะ ประจำปี 2565 ****บริการคืองานของเรา บริการประชาชนด้วยหัวใจ เทศบาลตำบลหนองหาร***

9 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ และหมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลห

9 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช

9 พฤศจิกายน 2564

นายก​ สุพิศ เถียรทิม​ และ​ ท่านรองนายก ทินน์ สมณะ​ และ​ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร​ ที่ได้นำรถไถ​ มาทำการปรับเกรดพื้นที่ไหล่ทางถนน​ หมู่ที่10​ บ้านเกษตรใหม่​ ที่เกิดจากการกัดเซ๊อะของน้ำฝน​ในช่วงฤดูฝน ที่ไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำจนทำให้ไหล่ทาง​ แล

9 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสกปรก ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดฝุ่นละออง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อา

8 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ออกพื้นที่บริการประชาชน หมู่ 8 บ้านวิเวก และหมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่ นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บขยะ ประจำปี 2565 ****บริการคืองานของเรา บริการประชาชนด้วย

8 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ล้างทำความสะอาด ฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

6 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ และหมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา เพื่อให้

5 พฤศจิกายน 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม นิมนต์ท่านพระครูสุภัทรปัญญาภรณ์ วัดป่าปทุมสิราวาส มามัดมือรถเกรดฟาร์มและตัดหญ้าคันใหม่ เพื่อใช้ในการปรับเกรดดินและตัดหญ้าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

5 พฤศจิกายน 2564

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ โครงการชุมชนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤศจิกายน 2564

งานสวัสดิการสังคม นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ยายคำปัน วิชัยศรี ผู้พิการทางการเห็น บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7

5 พฤศจิกายน 2564

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายกสุพิศ เถียรทิม ได้มอบหมายให้ครูผู้ดูแลเด็ก มอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม ใบงานเสริมทักษะ (On-Hand) ในช่วงปิดเรียนเนื่องจากสถานะการณ์โรคโควิด-19 และการติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยศพด.

4 พฤศจิกายน 2564

งานสวัสดิการสังคม นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบถุงยังชีพจากสมาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ยายคำปัน วิชัยศรี ผู้พิการทางการเห็น บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7

5 พฤศจิกายน 2564

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และ โครงการชุมชนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอ

27 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

26 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ล้างทำความสะอาด ฌาปนสถาน บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

24 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการตามการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองคนละ 2,000 บาท โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด

21 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พนักงานเทศบาล ปรับพื้นที่บริเวณทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

20 ตุลาคม 2564

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับรางวัลจ้าว

20 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม Zarim street ที่มาช่วยวาดภาพเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์ฯ

8 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ นายศรัณย์ ใจคำ ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอยน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหาร

8 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ คุณโน้ท คุณขวัญ (จรรยาพาณิชย์ เจดีย์แม่ครัว) พร้อมด้วยคณะ  #นายกสุพิศ เถียรทิม คุณหมอบันเทิง นามกร พร้อมครอบครัวกราบขอบคุณ 

23 กันยายน 2564

นายก สุพิศ เถียรทีม พร้อมสมาชิกเทศบาลนำทีมงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมด้วยคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย ผุ้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสืบสวนโรคเเชิงรุกแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหาร ที่เสี่ยงในหมู่ที่ 13 และหมู่ 1 นอกจากนี้ ก็ตรวจ ตำรวจ ตชด. 33 ที่อยู่ในพื้นที

21 กันยายน 2564

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย(ไฟใหม้บ้าน) นางบรรเทิง นามกร บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ***ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่ร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ เสื้อผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย

21 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดับเพลิง เหตุเพลิงใหม้ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

20 กันยายน 2564

พิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน รับมอบโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ **ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ สนับสนุนและดำเ

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหารขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับไว้บริการให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้ถูกกักกัน ณ สถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย นั้น **เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้มอบชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในเข

20 กันยายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ และชมรมกำนันผู้ใหญ่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๕๐ ชุด

18 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น 2

17 กันยายน 2564

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 52 ชุด เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจหาไวรัสหรือส่วนของไวรัสในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น นั้น เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับชุดตรวจ ATK เรี

15 กันยายน 2564