เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร (กีฬาเปตองต้านยาเสพติด) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 เมษายน 2567 ณ ลานริมคลองชลประทาน ซอย 8 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร (กีฬาเปตองต้านยาเสพติด) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 เมษายน 2567 ณ ลานริมคลองชลประทาน ซอย 8 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด