เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหนองหาร ณ บริเวณหน้าหม

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหนองหาร ณ บริเวณหน้าหมุ่บ้านเอื้ออาทรหนองหาร