เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกสุพิศ เถียรทิม สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ ตชด.33 สารวัตร ผู้กอง น้อง ๆ ตชด. พ่อหลวงใจยา วงศ์หาญ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา

นายกสุพิศ เถียรทิม สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ ตชด.33 สารวัตร ผู้กอง น้อง ๆ ตชด. พ่อหลวงใจยา วงศ์หาญ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา