เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารดาวน์โหลด