เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในเทศบาลตำบลหนองหาร
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และแจ้งการงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติ Do & Don't สิ่งที่ควรกระทำ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกประเภท ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ