เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

กิจกรรม “ส่งความสุข สูงวัย”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประจำเดือนมกราคม กิจกรรม “ส่งความสุข สูงวัย” 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร