เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

งานสวัสดิการสังคม นำโดยรองทินน์ สมณะ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อของบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นายถนัด ดวงระเทศ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่