เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองหาร รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนักพัฒนาชุมชน