เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

งานสวัสดิการสังคม นำโดยรองโชคชัย อินยา สท.เพชรา ธิธรรม และเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้พิการ ในหมู่บ้านเอื้ออาทร ม.๑