เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


กระดานข่าว เว็บบอร์ด ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

รับสมัคร ป.ตรี -โท


ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ตรี ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-9859996 ดูแลโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ดูแลตั้งรับสมัครกระทั่งเรียนจบ หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A )

ชื่อ ปุญญา

อีเมล [email protected]

วันที่ 2019-11-12

ตอบกระทู้