เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 8/2561 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวิเวก หมู่ 8 ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองหาร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลหนองหาร"มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ณ บริเวณสามแยกบ้านโปง ถึงหน้า อบต.หนองหาร(เดิม)ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 517 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารแนบ :