เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน
แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร