เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร และสมาชิกสภาเทศบาล งานสวัสดิการสังคมและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนมีนาคม 2567 กิจกรรมตานตุงซาววา โดยแต่งดาที่วัดทิพวนาราม(หนองหาร) และ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร และสมาชิกสภาเทศบาล งานสวัสดิการสังคมและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนมีนาคม 2567 กิจกรรมตานตุงซาววา โดยแต่งดาที่วัดทิพวนาราม(หนองหาร) และแห่ถวายที่วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.แม่แฝก ซึ่งเป็นอีกวิถีล้านนาที่นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ