เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ แจกถังพร้อมบริการขุดหลุมถังขยะเปียกพื้นที่ส่วนกลาง และบ้านประชาชน บ้านแม่เตาไห (เอื้ออาทร) หมู่ที่ 1