เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา บริการ เพื่อแจ้งนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน การชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ รวมถึงการติดต