เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 26 สค. 2564 เวลาประมาณ 09.05 น. นายกสุพิศ เถียรทิม เทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ณ บริษัทไนอาโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด