เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่


แสดงผลข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

******************

เดือน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมายเหตุ
มกราคม - 8 9  
กุมภาพันธ์ - 6 4  
มีนาคม - 7 11  
เมษายน - 3 2  
พฤษภาคม - 6    
มิถุนายน - 7    
กรกฏาคม - 4    
สิงหาคม - 4    
กันยายน - 14    
ตุลาคม 4 6    
พฤศจิกายน 9 8    
ธันวาคม 10 11    
 

ที่มา : กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564