เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง การแบ่งส่วนราชและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569