เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567   แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567ออกไปอีก 1 เดือน คือ
- จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากเดิม ภายในเดือน พฤษภาคม 2567
ขยายเวลาเป็นภายในเดือน มิถุนายน 2567

-ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบแจ้งประเมิน
จากเดิม ภายในเดือน กรกฎาคม 2567
ขยายเวลาเป็นภายในเดือน สิงหาคม 2567

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 มายังผู้เสียภาษีทุกท่าน
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
งานพัฒนารายได้ กองคลัง หมายเลข 0-5310-6915 ต่อ 1521 พฤษภาคม 2567

เอกสารแนบ :