เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562
 
 
      ด้วยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายพ.ศ. 2562
 

      เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นผ่านระบบกลาง ทางกฎหมาย https://www.law.go.th/ ภายในเวลากำหนดเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


************************************
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน QR-CODE หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
                                                                                    

                                 https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzQyNURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=


22 เมษายน 2567

เอกสารแนบ :