เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


20 มีนาคม 2566

เอกสารแนบ :