เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)               เทศบาลตำบลหนองหาร กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองหารทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์ รายละเอียดของประกาศแนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว


27 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบ :