เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อนเทศบาลตำบลหนองหาร ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


9 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบ :