เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2565     ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร จะจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป และให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของประเพณียี่เป็ง และสร้างความสามัคคี โดยจะมีกิจกรรมการประกวดซุ้มประตูป่าชุมชน และจัดบริการสถานที่สำหรับการลอยกระทงบริเวณคลองชลประทาน ซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร 


3 พฤศจิกายน 2565

เอกสารแนบ :