เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของเทศบาลตำบลหนองหาร          เทศบาลตำบลหนองหารกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) และครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ดังนี้


5 ตุลาคม 2565

เอกสารแนบ :