เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ผู้รับริการ/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สแกนคิวอาร์โค้ดตามนี้


2 สิงหาคม 2565

เอกสารแนบ :