เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี พ.ศ 2565ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565


6 มกราคม 2565

เอกสารแนบ :