เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศการเผยแพร่รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหารให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


4 ตุลาคม 2564

เอกสารแนบ :