เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800,000 บาท (-แปดแสนบาทถ้วน.-) เพื่อแจ้งให้ประชาชนทุกท่านทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบท้าย


22 กันยายน 2564

เอกสารแนบ :