เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหารเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหาร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน พ.ศ. 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


19 สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ :