เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือกลุ่มเสี่ยง
16 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ :