เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร .. เฝ้าระวังโรคระบาดในโค-กระบือ ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่... " โรคลัมปีสกิน"งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหาร
เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร .. เฝ้าระวังโรคระบาดในโค-กระบือ ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่...
" โรคลัมปีสกิน"


1 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ :