เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร..มาทำความเข้าใจเกี่่ยวกับโรคเอดส์งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหาร เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร..มาทำความเข้าใจเกี่่ยวกับโรคเอดส์ เอดส์... ป้องกันได้


3 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ :