เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์ สิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหาร                                                       

เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ


3 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ :