เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีเหตุร้องทุกข์เดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านวิเวก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา

รื่อง ร้องทุกข์เหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 14.00 น.

 

เอกสารแนบ :