เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอเชิญชวนตลาดสด,ตลาดนัด ตลาดค้าปลีก/ส่ง,พื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี,ร้านอาหาร ร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019ฯเทศบาลตำบลหนองหาร ขอเชิญชวน ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดค้าปลีก/ส่,
พื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food),ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

เอกสารแนบ :