เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รายบุคคล และปิดประกาศที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองหาร ขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกของข้อมูล และหากข้อมูลทรัพย์สินหรือการใช้ประโยชน์ของท่านไม่ถูกต้อง ท่านสามารถยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ภ.ด.ส.3 และกรณีข้อมูลถูกต้องแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ หากท่านอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7 และ
คำอธิบายเพิ่มเติมฯ พร้อมยอดภาษีที่ต้องชำระ ภายในเดือน เมษายน 2564 กรณีการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งได้โดยตรงที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร และเมื่อแก้ไขแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและรอประกาศแบบ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 และหนังสือแจ้ง ประเมินภาษี ภ.ด.ส.6 ตามขั้นตอน
หากใครไม่มีรายชื่อในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 05-310-6951 ต่อ 15

เอกสารแนบ :