เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหารได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ QR CODE ผ่านเว็บไซด์ www.ไทยชนะ.comเทศบาลตำบลหนองหารได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ QR CODE ผ่านเว็บไซด์ www.ไทยชนะ.com 
(ระบบการลงทะเบียนของศบค. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงในการป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และสามารถติดตามตัวได้ กรณีพบผู้ติดเชื้อ


29 กันยายน 2563

เอกสารแนบ :