เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

สแกนคิวอาร์โคด เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการขอเชิญกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563

                 เทศบาลตำบลหนองหาร ขอเชิญ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2563 ผ่าน google form เพื่อนำข้อมูลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

                 ***วิธีการกรอบแบบสอบถาม***
                 1.สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกแบบสอบถามให้ครบทุกข้อแล้วกดส่งข้อมูล 

เอกสารแนบ :