เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหารในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติกำหนดให้สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 มีกำหนด 30 วันนั้น

เอกสารแนบ :